Restaurování archiválie 1
1
Restaurování archiválie
2
Restaurování vějíře 1
3
Restaurování vějíře 2
4
Restaurování grafiky 1
5
Restaurování grafiky 2
6
Restaurování podmalby - detail 1
6
Restaurování podmalby - detail 2
7
Restaurování podmalby 1
9
Restaurování podmalby 2
10
Restaurování podmalby na skle 1
14
Restaurování podmalby na skle 2
15
Restaurování podmalby na skle - před
16
Restaurování podmalby na skle - proces
17
Restaurování podmalby na skle - po
18