1986 – 2013    Regionální muzeum v Chrudimi

od 1. 6. 2013   OSVČ – „Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty.“

od 1. 1. 2014 pracuji na Univerzitě Pardubice – Fakulta restaurování, jako vědecko-výzkumný pracovník v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru. Zde se zabývám výukou studentů v oblasti restaurování papíru.

OV Regionálním muzeu v Chrudimi jsem zastávala funkci vedoucí oddělení konzervace a restaurování sbírek. Řídila jsem toto oddělení, rozvíjela ho po stránce technického zabezpečení a dbala na průběžné vzdělávání podřízených pracovníků. Kontrolovala jsem správnost postupů konzervace a restaurování jednotlivých pracovníků oddělení. Ve své profesi jsem se specializovala na restaurování papíru a podmaleb na skle.

Výsledky své práce publikuji a prezentuji na odborných konferencích v České republice i v zahraničí od roku 2001 – dosud. Jako lektor se podílím na různých projektech podporovaných Evropskou unií v České republice i v zahraničí, se zaměřením na další vzdělávání pracovníků v kultuře, ale i na prostupnost vyššího odborného vzdělání do vysokoškolského bakalářského studia v oblasti restaurování.

Od roku 2006 externě vyučuji na Masarykově univerzitě v Brně – Přírodovědné fakultě, obor chemik-konzervátor – organické materiály – restaurování papíru. Od roku 2013 působím jako vyučující na VOŠ restaurátorské v Brně v rámci projektu „Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia“, který je veden jako typ projektu Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)IPo.

Výsledky své práce jsem publikovala a prezentovala na odborných konferencích v České republice i v zahraničí v letech 2001–2012.

V roce 2008 jsem experimentálně vyzkoušela a převedla do praxe nový způsob restaurování podmaleb na skle a provedla výzkum koroze amalgámové vrstvy na podmalbách na skle. S výsledky svých výzkumů jsem vystoupila na Mezinárodní konferenci konzervátorů a restaurátorů v Příbrami 2008.