• Restaurování papíru

• Restaurování podmaleb na skle

• Restaurování dalších uměleckých děl

• Poradenské služby v oblasti preventivní konzervace, úpravy klimatu a následného monitoringu, doporučení mobiliáře pro uložení a prezentaci historických předmětů, doporučení materiálového a přístrojového vybavení pro restaurátorské a konzervátorské pracoviště apod.