Restaurování archiválie

 • stav před restaurováním (1. obrázek)
 • stav po restaurování (2. obrázek)
Restaurování vějíře

 • stav před restaurováním (1. obrázek)
 • stav po restaurování (2. obrázek)
Restaurování grafiky

 • stav před restaurováním (1. obrázek)
 • stav po restaurování (2. obrázek)
Restaurování podmalby – detail

 • stav před retušemi (1. obrázek)
 • stav po retuších (2. obrázek)
Restaurování podmalby

 • stav před restaurováním (1. obrázek)
 • stav po restaurování (2. obrázek)
Restaurování podmalby – detail: postup snímání přilepené barvy k podložce a její přenesení na původní místo
Restaurování podmalby

 • stav před restaurováním (1. obrázek)
 • stav po restaurování (2. obrázek)
Restaurování podmalby – lepení: mnou vymyšlený a ověřený postup lepení bez použití lepidla na styčných plochách, který jsem prezentovala a publikovala na Mezinárodní konferenci konzervátorů-restaurátorů v Příbrami 2008.
Restaurování podmalby: 

 • stav před restaurováním – detail rubu malby (1. obrázek)
 • Stav po restaurování – detail líce malby (2. obrázek)
Restaurování podmalby: 

 • stav před restaurováním podmalby (1. obrázek)
 • Stav po restaurování podmalby (2. obrázek)