MODRÁČKOVÁ, Dana: Rychtářské právo z obce Kočí. CHVL, 1996, roč. 5, č. 5, s. 19.

MODRÁČKOVÁ, Dana; POKORNÁ, Jana: Restaurování lidového betlému. CHVL, roč. 4, 1995, č.6, s.12.

MODRÁČKOVÁ, Dana: Rychtářské právo. Muzejní obzory, 1999, č. 3, s. 11-13.

MODRÁČKOVÁ, Dana: Péče muzejních konzervátorů o sbírky. CHVL, 2001, č.2, s.18-19.

VJAČKOVÁ, Gabriela, MODRÁČKOVÁ, Dana: Výzkum technologií používaných při restaurování a konzervování podmaleb na skle v ČR. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech 2.-4.10.2001 v Českých Budějovicích, s. 29-36.

MODRÁČKOVÁ, Dana: Vznik a zprovoznění chlazeného depozitáře v Regionálním muzeu v Chrudimi. In: Sborník historické fotografie, roč. 1, 2003, s. 49. ISSN-1213-399X

MODRÁČKOVÁ, Dana: Vznik a vývoj depozitářů v RM v Chrudimi. [Bakalářská práce na FF MU v Brně.] 2004.

Bc. MODRÁČKOVÁ, Dana: Národopisná výstava v Praze 1895 – restaurování plakátu od Vojtěcha Hynais. In: Zborník príspevkov z odborného seminára na téma Ochrana kulturního dedičstva VIII – Fórum konzervátora, Martin 2005, s. 61-65. ISBN 80-8060-179-8

Bc. MODRÁČKOVÁ, Dana: Vývoj chrudimského Průmyslového muzea pro východní Čechy

v letech 1901-1914. [Diplomová práce na FF MU v Brně.] 2006.

Bc. MODRÁČKOVÁ, Dana: Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895 – restaurování plakátu Vojtěcha Hynaise. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů konaného ve dnech 5.-7.9.2006 v Chebu, s. 113-115. ISBN 80-86413-35-7

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Vznik a vývoj depozitářů v chrudimském muzeu, 1. část; In: Chrudimské vlastivědné listy, 2007, roč. 16, č. 2, s. 3-6.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Vznik a vývoj depozitářů v chrudimském muzeu, 2. část; In: Chrudimské vlastivědné listy, 2007, roč. 16, č. 3, s. 13-16.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Depozitáře a uložení sbírek v Regionálním muzeu v Chrudimi. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů konaného ve dnech 4. – 6. 9. 2007 ve Znojmě, s. 59-63. ISBN 80-86413-41-1

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana; Ing. BUDRYCHOVÁ, Milena: Vznik a vývoj depozitářů v chrudimském muzeu, 3. část; In: Chrudimské vlastivědné listy, 2007, roč. 16, č. 4, s. 13-15.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Vznik a vývoj depozitářů v chrudimském muzeu, 4. část; In: Chrudimské vlastivědné listy, 2007, roč. 16, č. 5, s. 13-17.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Provoz chlazeného depozitáře v Regionálním muzeu v Chrudimi v letech 2003-2007, In: Historická fotografie, roč. 7, 2007, s. 70-71. ISSN-1213-399X

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Historie kurzu pro východočeské vyšívačky do roku 1914. In: Chrudimské vlastivědné listy, 2008, roč. 17, č. 3, s. 15-18.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Rekonzervace podmalby na skle s využitím nového způsobu „lepení“. In: In: Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů konaného ve dnech 9. – 11. 9. 2008 v Příbrami, s. 54-57. ISBN 978-80-86413-49-5

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Depozitáře a uložení sbírek v Regionálním muzeu v Chrudimi. In: Zborník príspevkov z odbornej konferencie na téma Ochrana a využívanie kultúrného dedičstva, Martin, 2008, s. 57 – 63. ISBN 978-80-89301-33-1

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Publikační činnost Průmyslového muzea pro východní Čechy v Chrudimi v letech 1901-1914. In: Chrudimské vlastivědné listy, 2009, roč. 18, č. 3, s. 14-17.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Papírový vějíř. In: Chrudimské vlastivědné listy, 2010, roč. 19, č. 1, s. 20.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. In: Múzeum, 1/2010, roč. LVI, s. 2-7.

DOLANSKÁ, Lenka; Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Restaurování historického hedvábného malovaného praporu Sboru dobrovolných hasičů z Velvar. In: Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, 7. – 9. 9. 2010, Uherské Hradiště, s. 80–84. ISBN 978-80-86413-72-3, ISSN 1801-1179.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Vysokoškolský index Rudolfa Ressela. In: Chrudimské vlastivědné listy, 2010, roč. 19, č. 5, s. 20.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana; DOLANSKÁ, Lenka: Konzervování-restaurování houpacího koně. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2012, s. 49-53. ISBN 978-80-86413-89-1, ISSN 1805-0050.

Mgr. MODRÁČKOVÁ, Dana: Podmalby na skle. Nové zkušenosti a poznatky. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014, s. 104-109. ISBN 978-80-87896-08-2, ISSN 1805-0050.