• Od roku 2014 restauruji sbírky podmaleb na skle pro České muzeum stříbra v Kutné Hoře a pro Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem

• V rámci programu ISO MK ČR jsem zrestaurovala Skleněnou harmoniku pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně.

• Restauruji podmalby na skle pro Regionální muzeum v Třebíči.

• Pro Královskou kanonii premonstrátů na Strahově restauruji podmalbu na skle od Ignáce Preisslera, která byla zhotovena technikou eglomisé.

• Pro soukromé osoby restauruji grafiky, malby na papíru apod.

• Na přelomu let 2012-3 jsem zrestaurovala sbírku podmaleb na skle pro Městské muzeum a galerii v Hlinsku v Čechách – 34 ks.

• V roce 2008 jsem experimentálně vyzkoušela a převedla do praxe nový způsob restaurování podmaleb na skle; lepení rozbitých podmaleb bez použití lepidla na styčných plochách, a provedla výzkum koroze amalgámové vrstvy na podmalbách na skle. S výsledky svých výzkumů jsem vystoupila na Mezinárodní konferenci konzervátorů a restaurátorů v Příbrami 2008.

• V letech 1990 – 2013 jsem restaurovala podmalby, grafiky, plakáty a osobní korespondenci pro soukromé osoby v objemu zhruba 90 kusů.

• V letech 1986 – 2013 jsem restaurovala sbírky muzejního archivu a historické sbírky s papírovým základem v objemu přibližně 2 000 kusů v Regionálním muzeu v Chrudimi.

• V letech 1986-7 jsem zrestaurovala sbírku podmaleb na skle v objemu cca 60 kusů v Regionálním muzeu v Chrudimi.