Restaurování podmalby – detail 1

Restaurování podmalby - detail 1Napsat komentář

Restaurování archiválie
2
Restaurování vějíře 1
3
Restaurování grafiky 2
6
Restaurování podmalby na skle - proces
17