Restaurování grafiky 1

Restaurování grafiky 1



Napsat komentář

Restaurování podmalby na skle 2
15
Restaurování archiválie
2
Restaurování podmalby na skle 1
14
Restaurování podmalby na skle - proces
17