Restaurování vějíře 1

Restaurování vějíře 1Napsat komentář

Restaurování podmalby na skle - před
16
Restaurování podmalby na skle - po
18
Restaurování archiválie
2
Restaurování archiválie 1
1