Restaurování archiválie 2

Restaurování archiválieNapsat komentář

Restaurování vějíře 2
4
Restaurování podmalby na skle - po
18
Restaurování podmalby na skle - před
16
Restaurování archiválie 1
1