Restaurování archiválie 2

Restaurování archiválieNapsat komentář

Restaurování vějíře 1
3
Restaurování podmalby 1
9
Restaurování podmalby - detail 1
6
Restaurování archiválie
2