Restaurování archiválie 2

Restaurování archiválieNapsat komentář

Restaurování vějíře 2
4
Restaurování podmalby na skle 1
14
Restaurování podmalby - detail 1
6
Restaurování podmalby na skle - po
18