Restaurování archiválie 2

Restaurování archiválieNapsat komentář

Restaurování podmalby - detail 2
7
Restaurování podmalby 1
9
Restaurování podmalby na skle 2
15
Restaurování vějíře 2
4