Restaurování archiválie 1

Restaurování archiválie 1Napsat komentář

Restaurování podmalby 1
9
Restaurování podmalby na skle - před
16
Restaurování podmalby - detail 1
6
Restaurování podmalby 2
10