Restaurování archiválie 1

Restaurování archiválie 1Napsat komentář

Restaurování podmalby 2
10
Restaurování vějíře 2
4
Restaurování podmalby na skle - před
16
Restaurování podmalby na skle 1
14