Restaurování archiválie 1

Restaurování archiválie 1Napsat komentář

Restaurování vějíře 2
4
Restaurování podmalby 2
10
Restaurování podmalby na skle 2
15
Restaurování podmalby 1
9