Restaurování archiválie 1

Restaurování archiválie 1Napsat komentář

Restaurování podmalby na skle - proces
17
Restaurování podmalby 2
10
Restaurování vějíře 1
3
Restaurování podmalby na skle 2
15