Restaurování archiválie 1

Restaurování archiválie 1Napsat komentář

Restaurování vějíře 1
3
Restaurování podmalby na skle - před
16
Restaurování podmalby na skle - proces
17
Restaurování podmalby - detail 2
7